82/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/90 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 82/1995 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 4. 1995
Rozeslán dne 29. 5. 1995
Platnost od 29. 5. 1995
Účinnost od 1. 6. 1995
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 528/1990 Sb., 283/1991 Sb., 553/1991 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb., 250/2016 Sb.