427/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
ikona P
Číslo předpisu 427/2023 Sb.
Částka 194
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 1. 7. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2025, s výjimkou čl. I bodů 12, 18, 24 až 26, 31, 37 a 39 a čl. II bodů 4 a 18, které nabývají účinnosti 1.7.2024.
Novelizuje předpis 553/1991 Sb., 555/1992 Sb., 153/1994 Sb., 269/1994 Sb., 458/2000 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 300/2013 Sb., 234/2014 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Změna §23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Změna §11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Změny §7, §8 a §11g zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Změna §18 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.

Změna §58 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

Změna §12 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii.

Změna §26 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Změna §107 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.