172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
ikona P
Číslo předpisu 172/2017 Sb.
Částka 63
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 6. 2017
Rozeslán dne 21. 6. 2017
Platnost od 21. 6. 2017
Účinnost od 1. 7. 2017
Provádí předpis 250/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví podrobnosti obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a náležitosti osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti.