47/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 47/2004 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 1. 2004
Rozeslán dne 12. 2. 2004
Platnost od 12. 2. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 6 odst. 4 až 6, § 9a, 15a, § 17 odst. 2, § 18 odst. 2 písm. b) a d), § 18a, § 24 odst. 2, § 24a a 24b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 200/1990 Sb., 586/1992 Sb., 168/1999 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 250/2016 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §9 (změny),
  • vkládá se nový §9a,
  • §10, §12 až §15 (změny),
  • vkládá se nový §15a,
  • §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a,
  • §17, §18 (změny),
  • vkládá se nový §18a,
  • §20, §24 (změny),
  • vkládají se nové §24a a §24b,
  • §26 (změny),
  • vkládá se nový §26a.

Důležitý je i Čl. II této novely - Přechodná ustanovení.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl. IV - Zrušovací ustanovení
Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá platnosti ustanovení §6 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §19, §21.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Ustanovení §15 odst. 13 a 15, §19 odst. 1 a §21 odst. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2004.

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • §23a se zrušuje,
  • v §86 písm. a) se slova "§23a odst. 1 písm. c)" zrušují.
 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §444 (změny),
  • vkládá se nový §449a.

Účinnost změn dnem 1. května 2004 s výjimkou ustanovení §6 odst. 4 až 6, §9a, §15a, §17 odst. 2, §18 odst. 2 písm. b) a d), §18a, §24 odst. 2, §24a a 24b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.