311/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 311/2002 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 12. 7. 2002
Platnost od 12. 7. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 200/1990 Sb., 1/1991 Sb., 553/1991 Sb., 128/2000 Sb., 131/2000 Sb., 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 436/2004 Sb., 264/2006 Sb., 250/2016 Sb.