231/1996 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
ikona P
Číslo předpisu 231/1996 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 8. 1996
Rozeslán dne 30. 8. 1996
Platnost od 30. 8. 1996
Účinnost od 1. 9. 1996
Platnost do 30. 6. 2017
Ruší předpis 252/1990 Sb.
Provádí předpis 200/1990 Sb.
Novelizován předpisem 340/2003 Sb., 214/2016 Sb.
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.