494/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 494/2012 Sb.
Částka 186
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 6. 2012
Rozeslán dne 31. 12. 2012
Platnost od 31. 12. 2012
Účinnost od 15. 1. 2013
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 553/1991 Sb., 326/1999 Sb., 133/2000 Sb., 40/2009 Sb.
Novelizován předpisem 495/2012 Sb., 22/2014 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §12 (změny),
  • vkládá se nový §15a včetně poznámky pod čarou č. 19,
  • §19, §30, §46, §47, §49, §50, §92 (změny).
 • Změna v §11a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §3a, §4, §4a, §5, §6 a §8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Účinnost změn 1.7.2012.

Poznámka:
Chybné datum účinnosti, které předchází o 184 dnů datum rozeslání částky 186/2012 Sbírky zákonů je uvedeno podle oficiálního tištěného vydání této částky.
Zákonodárce měl patrně na mysli účinnost dnem 1.7.2013. S přihlédnutím k ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, kterým se upravuje platnost a účinnost právních předpisů, stanovíme však dočasně (do vydání příslušné opravy) účinnost zákona č. 494/2012 Sb. podle pravidla "plus patnáct" na den 15.1.2013.