265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 265/2001 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 6. 2001
Rozeslán dne 31. 7. 2001
Platnost od 31. 7. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 175/1990 Sb., 200/1990 Sb., 283/1991 Sb., 186/1992 Sb., 13/1993 Sb., 209/1997 Sb., 349/1999 Sb.
Ruší předpis 464/1991 Sb.
Novelizován předpisem 362/2003 Sb., 283/2004 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 45/2013 Sb., 242/2016 Sb., 250/2016 Sb.
Prováděn předpisem 23/2002 Sb.