390/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 390/2012 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2012
Rozeslán dne 23. 11. 2012
Platnost od 23. 11. 2012
Účinnost od 8. 12. 2012
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 200/1990 Sb., 361/2000 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb.
Novelizován předpisem 391/2012 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §55 (změny),
  • vkládá se nový §57a "Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení" včetně nadpisu,
  • §65, §69, §88, §89, §91, §196 (změny),
  • vkládá se nový §196a "Zvláštní ustanovení o trestání" včetně nadpisu,
  • §337, §358 (změny).
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §125, §228, §314e, §331, §332 (změny),
  • vkládá se nový §333b "Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení" včetně nadpisu,
  • §340b, §344 (změny),
  • vkládá se nový §359 "Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel" včetně nadpisu.
 • Změna v §26 a §78 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §47 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §82, §94a, §102, §113 a §119 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2012
(citováno z tištěné Sbírky zákonů, částka 144/2012).
Naše poznámka:
Někdo (redakce Sbírky zákonů? MV ČR?, Parlament?) se opět vyznamenal. Částka 144/2012 byla rozeslána 23. listopadu 2012. Žádný právní předpis v této částce obsažený nemůže nabýt účinnosti před jejím rozesláním (v daném případě 1. října 2012).
Viz §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
Proto do vydání opravy stanovujeme účinnost podle pravidla +15, tj. 8.12.2012.