181/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 181/2006 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 3. 2006
Rozeslán dne 5. 5. 2006
Platnost od 5. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 266/1994 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §11, §22, §23 (změny),
  • vkládá se nový §23a "Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy" včetně poznámky pod čarou č. 6a,
  • dosavadní §23a a §23b se označují jako §23b a §23c,
  • dosavadní poznámky pod čarou č. 6a až 6e se označují jako poznámky pod čarou č. 6b až 6f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §34c až §34e (změny),
  • §34f - nové znění,
  • §34h "Osvědčení dopravce" včetně poznámky pod čarou č. 6g - nové znění,
  • §35, §37, §40 (změny),
  • vkládá se nový §43b,
  • §44 (změny),
  • §49 - nové znění,
  • §49d - nové znění,
  • §49e (změny),
  • Část sedmá "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§50 až §52a) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8d a 8e - nové znění,
  • §53b včetně poznámky pod čarou č. 8g - nové znění,
  • §55, §58 (změny),
  • vkládá se nový §59a "Pořádková pokuta",
  • §66 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 4. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna v §23 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.7.2006.