52/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 52/2009 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 2. 2009
Rozeslán dne 26. 2. 2009
Platnost od 26. 2. 2009
Účinnost od 1. 4. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 200/1990 Sb., 101/2000 Sb.
Novelizován předpisem 306/2009 Sb., 250/2016 Sb., 110/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis nad §8a zní: "Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných",
  • §8a - nové znění,
  • vkládají se nové §8b a §8c,
  • v §378 odst. 1 se slova "užije ustanovení §8a" nahrazují slovy "užijí ustanovení §8a až 8c".
 • Změna v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se §26 včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první nadpis hlavy VII zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY",
  • v §44 a §45 se nadpisy zrušují,
  • vkládá se nový §44a,
  • vkládá se nový §45a,
  • §46 (změny).
 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §178 "Neoprávněné nakládání s osobními údaji" včetně nadpisu - nové znění.

Účinnost změn 1.4.2009.