124/1993 Sb. - O přestupcích - úplné znění zákona č. 200/90 Sb.
Číslo předpisu 124/1993 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 17. 5. 1990
Rozeslán dne 22. 4. 1993
Platnost od 22. 4. 1993
Účinnost od 1. 3. 1993
Platnost do 30. 6. 2017
Úplné znění pr. př. 200/1990 Sb.
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.