213/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 213/2006 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 4. 2006
Rozeslán dne 19. 5. 2006
Platnost od 19. 5. 2006
Účinnost od 18. 6. 2006
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 352/2001 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a
 2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §4 (změny),
  • vkládá se nový §4a,
  • §5, §7 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §13 "Přestupek" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5c - nové znění,
  • za §13 se vkládá nadpis "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" a vkládají se nové §13a a §13b včetně poznámky pod čarou č. 6.
 • Změna v §42 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde se za slovo "zneváží" vkládají slova "jiný symbol než" a slova "nebo jiný symbol" se zrušují.

Účinnost změn 18.6.2006.