340/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
ikona P
Číslo předpisu 340/2003 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 9. 2003
Rozeslán dne 8. 10. 2003
Platnost od 8. 10. 2003
Účinnost od 1. 11. 2003
Platnost do 30. 6. 2017
Novelizuje předpis 231/1996 Sb.
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, se mění takto:

  • v §1 odst. 1 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1 000 Kč".
  • v §1 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1 500 Kč" a částka "800 Kč" se nahrazuje částkou "2 500 Kč".
  • v §1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvíce 6 000 Kč.".

Čl. II
Náklady řízení o přestupcích zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.
Účinnost změn 1.11.2003.