285/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 285/2018 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 11. 2018
Rozeslán dne 13. 12. 2018
Platnost od 13. 12. 2018
Účinnost od 1. 1. 2019
Novelizuje předpis 361/2000 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Změny:

  • Změny v §91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  • Změna v §125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).