586/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
ikona P
Číslo předpisu 586/2004 Sb.
Částka 201
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 11. 2004
Rozeslán dne 29. 11. 2004
Platnost od 29. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 238/2000 Sb., 128/2002 Sb., 218/2002 Sb., 320/2002 Sb., 361/2003 Sb.
Novelizován předpisem 234/2014 Sb., 320/2015 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Změny:

  • Změna v §43 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, kde se část osmá zrušuje.
  • Změna zákona č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první zrušuje.
  • Změna v §17, §27 a §55 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění pozdějších předpisů, kde se část osmdesátá osmá zrušuje.
  • Změna v §13 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2005.