279/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 279/1995 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 11. 1995
Rozeslán dne 1. 12. 1995
Platnost od 1. 12. 1995
Účinnost od 1. 12. 1995
Platnost do 30. 6. 2017
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 367/1990 Sb.
Novelizován předpisem 132/2000 Sb.
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.