132/2000 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
ikona P
Číslo předpisu 132/2000 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 4. 2000
Rozeslán dne 17. 5. 2000
Platnost od 17. 5. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 36/1960 Sb., 23/1962 Sb., 102/1963 Sb., 20/1966 Sb., 130/1974 Sb., 50/1976 Sb., 76/1978 Sb., 29/1984 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 114/1988 Sb., 37/1989 Sb., 94/1990 Sb., 200/1990 Sb., 531/1990 Sb., 564/1990 Sb., 63/1991 Sb., 389/1991 Sb., 485/1991 Sb., 551/1991 Sb., 552/1991 Sb., 553/1991 Sb., 570/1991 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 119/1992 Sb., 143/1992 Sb., 244/1992 Sb., 298/1992 Sb., 334/1992 Sb., 357/1992 Sb., 359/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 41/1993 Sb., 68/1993 Sb., 166/1993 Sb., 182/1993 Sb., 273/1993 Sb., 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 38/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 279/1995 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 18/1997 Sb., 48/1997 Sb., 125/1997 Sb., 123/1998 Sb., 157/1998 Sb., 167/1998 Sb., 306/1999 Sb.
Novelizován předpisem 217/2000 Sb., 143/2001 Sb., 86/2002 Sb., 356/2003 Sb., 22/2004 Sb., 93/2004 Sb., 99/2004 Sb., 562/2004 Sb., 587/2004 Sb., 379/2005 Sb., 186/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 329/2011 Sb., 375/2011 Sb., 456/2011 Sb., 255/2012 Sb., 496/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 250/2016 Sb., 51/2020 Sb.