134/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 134/2006 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 14. 4. 2006
Platnost od 14. 4. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 200/1990 Sb., 117/1995 Sb., 359/1999 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a
 5. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6 až §8, §10 (změny),
  • vkládá nový §10a,
  • §11 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §14 (změny),
  • vkládá nový §16a včetně poznámky pod čarou č. 13a,
  • §19 (změny),
  • vkládá se nový §19a,
  • §20 až §25, §27 (změny),
  • v části třetí se vkládá nová hlava V "PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU" (§27a) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23b; dosavadní hlavy V až IX se označují jako hlavy VI až X,
  • §28, §29 (změny),
  • §30 "Pobyt dítěte mimo ústav" včetně nadpisu - nové znění,
  • §33 včetně poznámky pod čarou č. 29 - nové znění,
  • §34, §35 (změny),
  • vkládá se nový §35a,
  • §38 (změny),
  • vkládají se nové §38a a §38b včetně poznámky pod čarou č. 39a,
  • §39 (změny),
  • §42 včetně poznámky pod čarou č. 39b - nové znění,
  • vkládají se nové §42a až §42f včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39c až 39h,
  • vkládají se nové §42g "Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" až §42n včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39i,
  • §44 až §46, §48, §49 (změny),
  • vkládá nový §49a "Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45b až 45d,
  • §50 až §53, §55, §57, §58 (změny),
  • Část sedmá "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§59 až §59l) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 52 a 52a - nové znění,
  • §61, §62 (změny),
  • §63 - nové znění,
  • §64 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 11. novely.
Čl. III - Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §45a, §45b, §46 a §47 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §7, §40, §40a (změny),
  • v části třetí se hlava osmá (§43a a §43b) zrušuje; dosavadní hlavy devátá a desátá se označují jako hlavy osmá a devátá,
  • §54, §57, §58, §68 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VII, bod 1. až 2. novely.

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • §28 "Přestupky na úseku sociálních věcí" - nové znění.

Účinnost změn 1.6.2006.