225/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
ikona P
Číslo předpisu 225/1999 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 1999
Rozeslán dne 12. 10. 1999
Platnost od 12. 10. 1999
Účinnost od 1. 12. 1999
Novelizuje předpis 32/1957 Sb., 65/1965 Sb., 74/1990 Sb., 582/1991 Sb., 77/1992 Sb., 143/1992 Sb., 280/1992 Sb., 586/1992 Sb., 160/1995 Sb., 48/1997 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 332/2014 Sb.