182/1994 Sb. - Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky
ikona P
Číslo předpisu 182/1994 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 9. 1994
Rozeslán dne 30. 9. 1994
Platnost od 30. 9. 1994
Účinnost od 1. 10. 1994
Platnost do 29. 12. 2011
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 88/1968 Sb., 100/1988 Sb., 206/1990 Sb., 482/1991 Sb.
Novelizován předpisem 112/2006 Sb., 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.