282/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 282/2009 Sb.
Částka 88
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 31. 8. 2009
Platnost od 31. 8. 2009
Účinnost od 31. 8. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 20/1966 Sb., 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 13/1993 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 289/1995 Sb., 252/1997 Sb., 169/1999 Sb., 222/1999 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 449/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 99/2004 Sb., 110/2006 Sb., 264/2006 Sb., 266/2006 Sb., 267/2006 Sb., 218/2007 Sb., 261/2007 Sb.
Novelizován předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §91 se číslo "2010" nahrazuje číslem "2013" a číslo "2020" se nahrazuje číslem "2023",
  • v §92 odst. 1, 2 a 3 se číslo "2009" nahrazuje číslem "2012" a číslo "2010" se nahrazuje číslem "2013",
  • v §94 odst. 1 se číslo "2009" nahrazuje číslem "2012",
  • v §94 odst. 2 se číslo "2010" nahrazuje číslem "2013",
  • v §95 se číslo "2009" nahrazuje číslem "2012" a číslo "2010" se nahrazuje číslem "2013",
  • v §99 (ustanovení o účinnosti zákona) se číslo "2010" nahrazuje číslem "2013" a číslo "2013" se nahrazuje číslem "2016".

Upozornění:
Opět odložení účinnosti zákona č. 266/2006 Sb. o další tři roky.

 • Změna zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části třicáté druhé čl. XXXII se číslo "2009" nahrazuje číslem "2012" a číslo "2010" se nahrazuje číslem "2013".
  • v části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo "2010" nahrazuje číslem "2013".

Upozornění:
Touto změnou je odložena účinnost všech zákonů novelizovaných zákonem č. 267/2006 Sb. o tři roky (k 1.1.2013).

 • Změna v části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., se číslo "2010" nahrazuje číslem "2013". Poznámka: Změna se týká  čl. XLIII bodů 1 až 3 zákona.
 • Změna v části sedmé čl. VII zákona č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "2010" nahrazuje číslem "2013" (odložení účinnosti změn v §7 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a v §16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění k 1.1.2013).
 • Změna v v části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 31.8.2009.