55/2001 Sb. - O platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech - úplné znění zákona č. 143/92 Sb.
Číslo předpisu 55/2001 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 3. 1992
Rozeslán dne 21. 7. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 30. 6. 2015
Úplné znění pr. př. 143/1992 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.