160/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 160/1993 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 5. 1993
Rozeslán dne 22. 6. 1993
Platnost od 22. 6. 1993
Účinnost od 1. 7. 1993
Opraven předpisem REG 936401
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 100/1988 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.