463/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 463/2012 Sb.
Částka 173
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 12. 2012
Rozeslán dne 21. 12. 2012
Platnost od 21. 12. 2012
Účinnost od 21. 12. 2012
Platnost do 30. 9. 2015
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 13/1993 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 289/1995 Sb., 252/1997 Sb., 169/1999 Sb., 222/1999 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 449/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 99/2004 Sb., 110/2006 Sb., 264/2006 Sb., 266/2006 Sb., 267/2006 Sb., 218/2007 Sb., 261/2007 Sb.
Zrušen předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §91 se číslo "2013" nahrazuje číslem "2015" a číslo "2023" se nahrazuje číslem "2025",
  • v §92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 písm. b) a c) se číslo "2012" nahrazuje číslem "2014",
  • v §92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) se číslo "2013" nahrazuje číslem "2015",
  • v §94 odst. 1 se číslo "2012" nahrazuje číslem "2014",
  • v §94 odst. 2 se číslo "2013" nahrazuje číslem "2015",
  • v §95 se číslo "2012" nahrazuje číslem "2014" a číslo "2013" se nahrazuje číslem "2015",
  • v §99 se číslo "2013" nahrazuje číslem "2015" a číslo "2016" se nahrazuje číslem "2018".

Pozor!
Účinnost tohoto zákona znovu odložena až ke dni 1.1.2015.

 • Změna zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části třicáté druhé čl. XXXII se číslo "2012" nahrazuje číslem "2014" a číslo "2013" se nahrazuje číslem "2015",
  • v části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo "2013" nahrazuje číslem "2015".

Pozor!
Účinnost tohoto zákona znovu odložena až ke dni 1.1.2015.

 • Změna v části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "2013" nahrazuje číslem "2015".
 • Změna v části sedmé čl. VII zákona č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, a další zákony, kde se číslo "2013" nahrazuje číslem "2015".
 • Změna v části padesáté druhé čl. LXXXI zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v bodě 1 písm. f) číslo "2013" nahrazuje číslem "2015".
 • Změna v §16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se ve větě čtvrté číslo "2012" nahrazuje číslem "2014".

Účinnost změn 21.12.2012.