235/1992 Sb. - Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 235/1992 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 28. 4. 1992
Rozeslán dne 29. 5. 1992
Platnost od 29. 5. 1992
Účinnost od 1. 6. 1992
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 103/1964 Sb., 45/1987 Sb., 95/1987 Sb., 96/1987 Sb., 98/1987 Sb., 100/1988 Sb., 118/1988 Sb., 149/1988 Sb., 557/1990 Sb., 19/1991 Sb.
Ruší předpis 23/1985 Sb., 40/1985 Sb., 117/1988 Sb., REG 890501, REG 890502, REG 891702, REG 891802, REG 892003, REG 892203, 149/1990 Sb., 150/1990 Sb., 153/1990 Sb., 217/1990 Sb., 280/1990 Sb., 281/1990 Sb., 406/1990 Sb., 416/1990 Sb., 417/1990 Sb., 454/1990 Sb., 467/1990 Sb., 493/1990 Sb., REG 907302, 192/1991 Sb., 210/1991 Sb., 211/1991 Sb., 252/1991 Sb., 304/1991 Sb., 537/1991 Sb., 100/1992 Sb., 148/1992 Sb., 169/1992 Sb., 178/1992 Sb., 185/1992 Sb., 198/1992 Sb., 199/1992 Sb., 200/1992 Sb., 201/1992 Sb., 202/1992 Sb.
Novelizován předpisem 155/1995 Sb., 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 329/2011 Sb.