307/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 307/1993 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 12. 1993
Rozeslán dne 23. 12. 1993
Platnost od 23. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 38 nabývá účinnosti dne 23.12.1993.
Opraven předpisem REG 940503
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 50/1973 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 1/1991 Sb., 482/1991 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 31/1993 Sb.
Novelizován předpisem 360/1999 Sb., 436/2004 Sb., 112/2006 Sb., 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 329/2011 Sb., 375/2011 Sb.