45/2006 Sb. - O daních z příjmů - úplné znění zákona č. 586/92 Sb.
Číslo předpisu 45/2006 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 11. 1992
Rozeslán dne 30. 12. 2005
Platnost od 30. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Úplné znění pr. př. 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 545/2005 Sb.
Poznámka:
Předseda vlády byl svými podřízenými uveden v omyl nebo Úřad vlády nestíhá postřehnout všechny předpisy publikované ve Sbírce zákonů.
Poslední novela ZDP byla totiž vyhlášena již 30.12.2005 pod č. 552/2005 Sb. a nabyla účinnosti 1.1.2006.
V systému EPIS® jsou v úplném znění ZDP zpracovány všechny dosud přijaté novely (na rozdíl od Sbírky zákonů).