45/1998 Sb. - O organizaci a provádění sociálního zabezpečení - úplné znění zákona č. 582/91 Sb.
Číslo předpisu 45/1998 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 17. 12. 1991
Rozeslán dne 16. 12. 1997
Platnost od 16. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Úplné znění pr. př. 582/1991 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.