281/2004 Sb. - ákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 281/2004 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 4. 2004
Rozeslán dne 7. 5. 2004
Platnost od 7. 5. 2004
Účinnost od 7. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části šesté nabývá účinnosti dnem 1.7.2004.
Novelizuje předpis 100/1988 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 114/1993 Sb., 155/1995 Sb., 362/2003 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
 2. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. některých dalších zákonů.
 • Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
  • V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se čl. XVI zrušuje.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
  Změny v ustanoveních:
  • §18, §36, §38, §42, §48, §49, §82.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Do dne nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se provádí nemocenské a důchodové pojištění ředitele Bezpečnostní informační služby podle dosavadních předpisů.

 • Změna v §145b a §145e zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §16 a §27 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v Čl. VI novely.

 • Změna v §13a a §15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky - účinnost změny dnem 1.6.2004.

Účinnost změn dnem vyhlášení (7.5.2004) , s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.6.2004).