104/1996 Sb. - O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - úplné znění zákona č. 589/92 Sb.
Číslo předpisu 104/1996 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 11. 1992
Rozeslán dne 30. 4. 1996
Platnost od 30. 4. 1996
Účinnost od 1. 1. 1996
Úplné znění pr. př. 589/1992 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.