37/1993 Sb. - Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
ikona P
Číslo předpisu 37/1993 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 22. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. IV bodů 27 až 29, 32, 35 a 36, čl. V a čl. XI bodů 2 a 9 nabývají účinnosti dne 1.3.1993.
Opraven předpisem REG 933802
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 65/1965 Sb., 88/1968 Sb., 165/1979 Sb., 100/1988 Sb., 149/1988 Sb., 206/1990 Sb., 235/1990 Sb., 46/1991 Sb., 195/1991 Sb., 582/1991 Sb., 1/1992 Sb.
Ruší předpis 103/1964 Sb., 104/1964 Sb., 141/1965 Sb., 142/1965 Sb., 116/1967 Sb., 117/1967 Sb., 89/1968 Sb., 92/1968 Sb., 180/1968 Sb., 76/1970 Sb., 8/1972 Sb., 51/1976 Sb., 54/1976 Sb., 80/1982 Sb., 153/1983 Sb., 74/1984 Sb., 133/1984 Sb., 150/1988 Sb., 237/1988 Sb., 240/1988 Sb., 261/1990 Sb., 134/1991 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.