251/2008 Sb. - Nález ÚS ze dne 20.5.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/91 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 251/2008 Sb.
Částka 79
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 20. 5. 2008
Rozeslán dne 8. 7. 2008
Platnost od 8. 7. 2008
Účinnost od 23. 7. 2008
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 48/1997 Sb., 261/2007 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu ČR.
Ústavní soud rozhodl dne 20. května 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík (soudce zpravodaj), František Duchoň, Vlasta Formánkova, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlička o návrhu

 1. skupiny 67 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem Mgr. Michalem Haškem,
 2. skupiny 43 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, a
 3. skupiny 19 senátorů Parlamentu České republiky, zastoupené JUDr. Kateřinou Simáčkovou, advokátkou se sídlem Mojžíšova 17, 612 00 Brno,

na zrušení

 • bodů 3 a 4 v článku XVII v části desáté (změna zákona o správních poplatcích), části čtyřicáté (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), části čtyřicáté první (změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění), části čtyřicáté druhé (změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky), části čtyřicáté třetí (změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách), části čtyřicáté osmé (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) a části čtyřicáté deváté (změna zákona o cenách) zákona č. 261/2007 Sb., respektive jednotlivých ustanovení zde uvedených částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,
 • ustanovení §11 odst. 1 písm. g) až i), §12 písni, m), §16a, §16b, §17 odst. 5, v §43 odst. 2 ve větě první slov "a zaplacených regulačních poplatků podle §16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle §16b odst. 1" a ve větě druhé slov "včetně zaplacených regulačních poplatků podle §16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období", §53 odst. 1 věty druhé a na konci textu věty třetí slov "s výjimkou rozhodování o vracení přeplatku na pojistném, snížení záloh na pojistné a hrazení částek podle §16b" zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,
 • ustanovení §5 písm. f), v §7 odst. 1 písm. a) slov "a k úhradám částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo k úhradám podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b)" zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,
 • ustanovení §13 písm. f) a v §17 odst. 1 ve větě první slov "a k úhradám částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo úhradám podílů na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem11")" zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

za účasti

 1. Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a
 2. Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a
 3. skupiny 43 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, a
 4. skupiny 19 senátorů Parlamentu České republiky, zastoupené JUDr. Kateřinou Simáčkovou, advokátkou se sídlem Mojžíšova 17, 612 00 Brno, jako vedlejších účastníků řízení,

takto:

Návrh se zamítá.

Účinnost 23.7.2008.