420/2002 Sb. - Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění
ikona P
Číslo předpisu 420/2002 Sb.
Částka 150
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 9. 2002
Rozeslán dne 27. 9. 2002
Platnost od 27. 9. 2002
Účinnost od 27. 9. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I a II nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 201/1997 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Prováděn předpisem 489/2002 Sb.