113/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 13/93 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/93 Sb., zákon č. 54/56 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/57 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/68 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 113/1997 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 1997
Rozeslán dne 23. 5. 1997
Platnost od 23. 5. 1997
Účinnost od 1. 7. 1997
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 88/1968 Sb., 589/1992 Sb., 13/1993 Sb.
Ruší předpis 225/1994 Sb., 135/1995 Sb.
Novelizován předpisem 362/2003 Sb., 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 242/2016 Sb.