160/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
ikona P
Číslo předpisu 160/1995 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 6. 1995
Rozeslán dne 8. 8. 1995
Platnost od 8. 8. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Opraven předpisem REG 955002, REG 957601
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 76/1959 Sb., 99/1963 Sb., 50/1973 Sb., 100/1988 Sb., 371/1990 Sb., 576/1990 Sb., 1/1991 Sb., 9/1991 Sb., 482/1991 Sb., 549/1991 Sb., 550/1991 Sb., 582/1991 Sb., 186/1992 Sb., 368/1992 Sb., 589/1992 Sb., 154/1994 Sb.
Novelizován předpisem 134/1997 Sb., 225/1999 Sb., 360/1999 Sb., 218/2000 Sb., 362/2003 Sb., 436/2004 Sb., 112/2006 Sb., 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 329/2011 Sb.