302/2004 Sb. - O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) - úplné znění zákona č. 133/2000 Sb.
Číslo předpisu 302/2004 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2000
Rozeslán dne 12. 2. 2004
Platnost od 12. 2. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Úplné znění pr. př. 133/2000 Sb.
Opraven předpisem REG 04157001
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 53/2004 Sb.