118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
ikona P
Číslo předpisu 118/1995 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 5. 1995
Rozeslán dne 14. 7. 1995
Platnost od 14. 7. 1995
Účinnost od 1. 10. 1995
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I, čl. II bodů 2, 8 až 12, čl. III bodu 3, čl. IV bodů 1 a 2, čl. VI bodů 5, 7, 9, 10, 12 až 15, čl. VIII bodů 1, 2, 4, 6 až 9, 13 a 14, čl. IX bodů 1 a 4, čl. XI, čl. XIII bodů 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30 až 32, čl. XVIII bodu 2, čl. XXV a čl. XXVI nabývají účinnosti dne 1.1.1996.
Opraven předpisem REG 956801
Novelizuje předpis 92/1949 Sb., 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 65/1965 Sb., 88/1968 Sb., 50/1973 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 1/1991 Sb., 2/1991 Sb., 463/1991 Sb., 482/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 1/1992 Sb., 18/1992 Sb., 143/1992 Sb., 186/1992 Sb., 337/1992 Sb., 368/1992 Sb., 480/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 153/1994 Sb.
Novelizován předpisem 223/1999 Sb., 360/1999 Sb., 362/2003 Sb., 436/2004 Sb., 587/2004 Sb., 112/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 281/2009 Sb., 329/2011 Sb., 89/2012 Sb., 332/2014 Sb.