ikona Pikona R
235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty

Sestaveno k datu 27. 9. 2023
1 2 3 4 5 6
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5 6
235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty
ikona P
Číslo předpisu 235/2004 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §23 odst. 3, §73 odst. 3 věty poslední a §51 odst. 1 písm. j) nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Pr. př. je v úplném znění 85/2009 Sb., 36/2010 Sb.
Ruší předpis 588/1992 Sb., 321/1993 Sb., 258/1994 Sb., 133/1995 Sb., 27/1996 Sb., 208/1997 Sb., 199/1998 Sb., 230/2000 Sb., 414/2003 Sb.
Novelizován předpisem 236/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb., 124/2005 Sb., 215/2005 Sb., 217/2005 Sb., 377/2005 Sb., 441/2005 Sb., 442/2005 Sb., 545/2005 Sb., 109/2006 Sb., 230/2006 Sb., 319/2006 Sb., 172/2007 Sb., 261/2007 Sb., 270/2007 Sb., 296/2007 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 126/2008 Sb., 302/2008 Sb., 342/2008 Sb., 54/2009 Sb., 87/2009 Sb., 281/2009 Sb., 362/2009 Sb., 489/2009 Sb., 120/2010 Sb., 199/2010 Sb., 47/2011 Sb., 370/2011 Sb., 375/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 18/2012 Sb., 167/2012 Sb., 333/2012 Sb., 500/2012 Sb., 241/2013 Sb., 344/2013 Sb., 196/2014 Sb., 262/2014 Sb., 267/2014 Sb., 360/2014 Sb., 377/2015 Sb., 113/2016 Sb., 188/2016 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 33/2017 Sb., 40/2017 Sb., 170/2017 Sb., 225/2017 Sb., 371/2017 Sb., 283/2018 Sb., 6/2019 Sb., 80/2019 Sb., 256/2019 Sb., 283/2020 Sb., 299/2020 Sb., 343/2020 Sb., 527/2020 Sb., 609/2020 Sb., 230/2021 Sb., 284/2021 Sb., 355/2021 Sb., 363/2021 Sb., 371/2021 Sb., 93/2022 Sb., 366/2022 Sb., 432/2022 Sb., 152/2023 Sb., 251/2023 Sb., 285/2023 Sb., 349/2023 Sb., 417/2023 Sb., 469/2023 Sb.
Prováděn předpisem 361/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o dani z přidané hodnoty.
Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty. Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
  2. Zákon č. 321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
  3. Zákon č. 258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 133/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 208/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou
a) ustanovení §23 odst. 3, §73 odst. 3 věty poslední a §51 odst. 1 písm. j), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005,
b) ustanovení §51 odst. 1 písm. i) a §68 odst. 10, která pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004,
c) ustanovení §85, které pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.