256/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 256/2019 Sb.
Částka 111
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 9. 2019
Rozeslán dne 9. 10. 2019
Platnost od 9. 10. 2019
Účinnost od 1. 11. 2019
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) čl. I bodů 6, 8, 28 až 31 a 46, nabývají účinnosti 1.2.2020, a b) ustanovení čl. I bodů 5, 33, 41 až 45, 47 a 48, čl. III a čl. IV, nabývají účinnosti 1.5.2020.
Novelizuje předpis 235/2004 Sb., 112/2016 Sb.
Novelizován předpisem 458/2022 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Změny:

Změny v ustanoveních:

 • §3, §5, §8, §9, §11, §12, §17, §18, §19, §20 (změny),
 • body 6, 8, 28 až 31 a 46 - účinnost od 1.2.2020
  • v části druhé nadpis hlavy III zní: "TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU, VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB",
  • vkládá se nový §11a, §15a,
  • v části druhé hlavě IV nadpis dílu 1 zní: "Autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb a blok účtenek",
  • §13, §29 (změny),
  • §16 - nové znění,
 • body 5, 33, 41 až 45, 47 a 48 - účinnost od 1.5.2020
  • v §9 se doplňuje odstavec 5,
  • v §17 odst. 2 větě druhé se slova "Toto oznámení lze" nahrazují slovy "Poplatník, který neeviduje tržby ve zvláštním režimu, může toto oznámení",
  • v části druhé hlavě IV dílu 3 se doplňuje oddíl 3 (§23a - §23c),
  • §25, §26, §27, §31 (změny),
  • §37 se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. - účinnost od 1.5.2020

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodné ustanovení - účinnost od 1.5.2020