80/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 80/2019 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 3. 2019
Rozeslán dne 27. 3. 2019
Platnost od 27. 3. 2019
Účinnost od 27. 3. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.4.2019, s výjimkou a) ustanovení čl. V bodů 22, 32, 45, 62 a 262, čl. VI bodů 4 a 16, čl. VII bodů 5 a 6, 14 až 29, 37 a 58 až 63 a čl. VIII, která nabývají účinnosti 27.3.2019, b) ustanovení čl. III, čl. IV a čl. V bodu 237, která nabývají účinnosti 1.4.2019, c) ustanovení čl. I bodu 11, čl. V bodů 27 a 104 a čl. VII bodu 40, která nabývají účinnosti 1.1.2020, d) ustanovení čl. V bodu 112, které nabývá účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 182/2006 Sb., 280/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 164/2013 Sb., 187/2016 Sb., 242/2016 Sb.
Novelizován předpisem 283/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a změna některých dalších zákonů.

Změny: - účinnost od 1.4.2019

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změny v §3 a v §8 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her - účinnost od 1.4.2019.

Čl. IV - Přechodná ustanovení - účinnost od 1.4.2019.

Změny v ustanoveních:

Čl. VI - Přechodná ustanovení - body 4. a 16. - účinnost od 27.3.2019

Změny v ustanoveních:

Čl. VIII - účinnost od 27.3.2019

Čl. IX - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

Čl. XI - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

  • Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

Čl. XV - Přechodné ustanovení

  • Změna v §38 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
  • Změny v §168 odst. 2 a v §169 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení