133/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 133/1995 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 6. 1995
Rozeslán dne 25. 7. 1995
Platnost od 25. 7. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodů 68 a 78 nabývají účinnosti dne 1.8.1995.
Platnost do 30. 4. 2004
Opraven předpisem REG 956801
Novelizuje předpis 588/1992 Sb.
Zrušen předpisem 235/2004 Sb.