54/2009 Sb. - Nález ÚS ze dne 9.12.2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení §105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 54/2009 Sb.
Částka 18
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 9. 12. 2008
Rozeslán dne 26. 2. 2009
Platnost od 26. 2. 2009
Účinnost od 13. 3. 2009
Novelizuje předpis 235/2004 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl dne 9. prosince 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu Městského soudu v Praze podaném podle čl. 95 odst. 2, Ústavy České republiky na vyslovení protiústavnosti ustanovení §105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.

takto:

Ustanovení §105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb., a to text "Prohlášením konkurzu se daňové řízení nepřerušuje a po prohlášení konkurzu se plátci vrátí vyměřený nadměrný odpočet, pokud nemá daňové nedoplatky vzniklé před prohlášením i po prohlášení konkurzu.", bylo v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Účinnost změn 13.3.2009.