343/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
ikona P
Číslo předpisu 343/2020 Sb.
Částka 137
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2020
Rozeslán dne 14. 8. 2020
Platnost od 14. 8. 2020
Účinnost od 14. 8. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.9.2020, s výjimkou a) ustanovení čl. I bod 6, čl. IV bodů 38 až 43 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti 1.1.2022, b) ustanovení čl. VI a VII, která nabývají účinnosti 1.7.2020, a c) ustanovení čl. VIII, které nabývá účinnosti 29.8.2020.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 164/2013 Sb., 292/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §4 v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
  • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Změny v ustanoveních:

Čl. V - Přechodná ustanovení

  • bod 3. - účinnost od 1.1.2022
  • Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.7.2020

  • §1, §8, §12b (změny),
  • §13o se zrušuje,
  • v části první hlavě III dílu 2 se doplňuje oddíl 6 (§14 - §14s),
  • §15 - nové znění,
  • doplňuje se příloha č. 3,

Čl. VII - Přechodné ustanovení - účinnost od 1.7.2020

  • Změna v §1 odst. 2 v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - účinnost od 29.8.2020.