283/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 283/2020 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 2020
Rozeslán dne 26. 6. 2020
Platnost od 26. 6. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 338/1992 Sb., 235/2004 Sb., 280/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 187/2016 Sb., 242/2016 Sb., 80/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. IV - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. VI - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

Změna zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

Změna zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů:

  • §2 (změny).

Změna zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

Změna zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.