93/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 93/2022 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 4. 2022
Rozeslán dne 26. 4. 2022
Platnost od 26. 4. 2022
Účinnost od 27. 4. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 27.4.2022, s výjimkou a) ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 10, 12 a 14 až 17, čl. II bodu 2, čl. III bodů 2 až 5, 7 a 9 a čl. IV bodu 2, která nabývají účinnosti 1.7.2022, a b) ustanovení čl. I bodu 23 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti 1.1.2031.
Novelizuje předpis 353/2003 Sb., 235/2004 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

účinnost od 27.4.2022

účinnost od 1.7.2022

účinnost od 1.1.2031

Čl. II - Přechodná ustanovení - účinnost bodu 2 od 1.7.2022 a bodu 3 od 1.1.2031.

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

účinnost od 27.4.2022

účinnost od 1.7.2022

Čl. IV - Přechodná ustanovení - účinnost bodu 2 od 1.7.2022.