208/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 208/1997 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 7. 1997
Rozeslán dne 3. 9. 1997
Platnost od 3. 9. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 30. 4. 2004
Novelizuje předpis 588/1992 Sb.
Zrušen předpisem 235/2004 Sb.