302/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 302/2008 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 235/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • v §1 ("euronovela předmětu úpravy),
 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §3 až §6 (rozsáhlé změny),
 • §7a, §9, §10 (změny),
 • §12 až §14 (rozsáhlé změny),
 • §15 "Poskytnutí služby a některá dodání zboží zahraniční osobou povinnou k dani a osobou registrovanou k dani v jiném členském státě" včetně nadpisu - nové znění,
 • §16, §20 (změny),
 • §21 (rozsáhlé změny),
 • §22 (změny),
 • §23 "Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a - nové znění,
 • §24 až §38 (rozsáhlé změny),
 • §42 až §44, §47 (rozsáhlé změny),
 • §49 "Oprava výše daně" včetně nadpisu - nové znění,
 • §50, §51, §54, §56 až §59, §61 až §63 (změny),
 • §66 "Osvobození od daně při vývozu zboží" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48b - nové znění,
 • §67, §68, §70, §72, §73 (rozsáhlé změny),
 • §74 "Nárok na odpočet daně při změně režimu" včetně nadpisu - nové znění,
 • §75 až §86 (rozsáhlé změny),
 • §88 až §90, §92, §92a, §93, §93a, §94, §95 (rozsáhlé změny),
 • §96 "Osoby identifikované k dani" včetně nadpisu - nové znění,
 • §97 "Registrace osoby identifikované k dani" včetně nadpisu - nové znění,
 • §98, §99, §101, §103, §104, §106, §106a, §107, §108 (změny),
 • v příloze č. 1 (změny),
 • Příloha č. 2 "Seznam služeb podléhajících snížené sazbě" - nové znění,
 • Příloha č. 3 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, bodu 1. až 6. novely.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn 1.1.2009.