33/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 33/2017 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2016
Rozeslán dne 14. 2. 2017
Platnost od 14. 2. 2017
Účinnost od 1. 3. 2017
Novelizuje předpis 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 34/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  • Změny jsou provedeny v příloze č. 3 a č. 3a zákona.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Naše poznámka k účinnosti:
Tento zákon byl přijat dnem 14. prosince 2016 a rozeslán ve Sbírce zákonů, částka 11/2017 dne 14. února 2017. Jak je zřejmé z dikce čl. III tohoto zákona, nabyl účinnosti 45 dnů před tím, než byl rozeslán ve Sbírce zákonů.
Proto s ohledem na ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv dočasně „přidělujeme“ dočasně tomuto zákonu účinnost dnem 1. března 2017.
„(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“
Vyčkáme, jak se k tomuto legislativnímu paskvilu (již čtvrtému z února 2017) postaví Parlament České republiky, eventuálně Ústavní soud a v případě zásadního (nového) rozhodnutí o účinnosti tohoto zákona příslušný údaj dodatečně upravíme.