27/1996 Sb. - O dani z přidané hodnoty - úplné znění zákona č. 588/92 Sb.
Číslo předpisu 27/1996 Sb.
Částka 9
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 24. 11. 1992
Rozeslán dne 13. 2. 1996
Platnost od 13. 2. 1996
Účinnost od 1. 1. 1996
Platnost do 30. 4. 2004
Úplné znění pr. př. 588/1992 Sb.
Zrušen předpisem 235/2004 Sb.